CURSURI CARE SE ORGANIZEAZĂ

S.C. ACTIV STIL FINANCIAR S.R.L. organizează următoarele cursuri de pregătire profesională în domeniul asigurărilor:

Categorii de intermediari cărora li se aplică prevederile privind pregătirea profesională


Conform ANEXA Nr. 1 Norma A.S.F. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSURILOR

Cursurile se vor desfăşura pe grupe de minim 20 de cursanţi, în locaţiile care vor fi comunicate către ISF (Institutul de Studii Financiare) cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data demarării programului de pregătire. Pentru fiecare locaţie, S.C. ACTIV STIL FINANCIAR S.R.L. are încheiate contracte de închiriere a unor săli care să aibă dotările logistice care permit desfăşurarea în cele mai bune condiţii a programului de pregătire.

S.C. ACTIV STIL FINANCIAR S.R.L. va afişa pe site-ul propriu planificarea cursurilor, lectorii care vor preda, locaţia de desfăşurare şi alte informaţii necesare. La atingerea numărului de cursanţi care permite desfăşurarea cursului, S.C. ACTIV STIL FINANCIAR S.R.L. transmite în format electronic tabelul nominal cu datele personale ale cursanţilor Comisiei de Monitorizare, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data demarării programului de pregătire.br />
În maxim 15 zile calendaristice de la finalizarea programului de pregătire profesională, S.C. ACTIV STIL FINANCIAR S.R.L. va transmite către ISF, tabelul cu persoanele care au parcurs întregul proces de pregătire, precum si adeverinţa din care să rezulte că respectivul cursant a parcurs întregul program de pregătire profesională.

Pentru inscrierea cursantilor la programele de instruire puse la dispozitie de furnizor acestia, pentru obtinerea userului si parolei de accesare a platformei si a informatiilor necesare dobandirii cunostintelor necesare sustinerii examenului, trebuie sa achite suma specificata pe site conform formei de pregatire urmate in contul SC ACTIV STIL FINANCIAR SRL, RO94WBAN2511000084500052, dechis la banca Intesa SanPaolo Bank Sucursala Sibiu.

De asemenea se va transmite cererea de înscriere la examenul de absolvire, completată şi semnată de solicitant, o xerocopie a B.I./C.I. precum şi dovada plăţii taxei de examinare în contul ISF (Institutul de Studii Financiare) RO15 BTRL 0450 1205 5490 09XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Victoria.Metodologia de Certificare a distribuitorilor de asigurari

PROCESUL DE EXAMINAREMetodologia de Certificare a distribuitorilor de asigurari


ACTIV STIL FINANCIAR SRL

Telefon1: 0723461491
Telefon2: 0729330270
E-mail: office.activstil@gmail.com

ROONRC.J40/8065/2020

CUI : 27381977

Adresa: Strada Jandarmeriei, Nr. 305, Mansarda, Sector 1, Municipiul Bucuresti.

IBAN: RO16 BTRL RONC RT05 2749 0801

Banca TRANSILVANIA

Ultimele stiri - vezi toate:
Adrese externe:
Contact
Se incarca ... asteptati